Surprise Me!
Search Results For:

¢ ¡ ¶ © § ¢ ¾ ¨

’, Â, � etc... How to fix strange encoding characters in WP or other SQL database

Replace strange encoding characters in WP or other SQL database - utf8 vs utf-8. Below you can find examples of ready SQL queries fixing most common ...

2014-09-03 04:40 4,856 YouTube

KBS World ¦Ù¾¢¦ã«+÷¦µ+¦¦+1

Sistema Coreano de água de lastro homologado pela IMO.

2009-08-23 10:11 142 YouTube

Steamed Papad | Athara varche Papad | अथारा वरचे पापड

Please watch: "Kadhi cooked at Village | गावातील लग्नात बनवीलेली कळी | Village food" https://www.youtube.com/watch?v=7JvX-YBSobg --~-- Watch..

2017-04-26 02:29 815,626 YouTube

1000¸íÀÌ ´çÇÑ ¿ª´ë±Þ ¶¥ »ç±â, ¼ö¹ýÀ» ºÃ´õ´Ï¡¦

1000¸íÀÌ ´çÇÑ ¿ª´ë±Þ ¶¥ »ç±â, ¼ö¹ýÀ» ºÃ´õ´Ï¡¦: http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2018/04/30/2018043002444.html. 보고 주셔서 감사합니다....

2018-04-30 08:53 1 YouTube

Çѱ¹´ç "ÃÖÀúÀÓ±Ý ¾÷Á¾º° Â÷µî Àû¿ë... ¿µ¼¼»óÀÎ Ä«µå ¼ö¼ö·á ÀÎÇÏ"

Çѱ¹´ç "ÃÖÀúÀÓ±Ý ¾÷Á¾º° Â÷µî Àû¿ë... ¿µ¼¼»óÀÎ Ä«µå ¼ö¼ö·á ÀÎÇÏ": http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2018/05/11/2018051101401.html....

2018-05-11 02:13 0 YouTube

A mi kis falunk - 2.évad 1.rész

A mi kis falunk - 2.évad 1.rész...

2018-02-03 48:19 48,939 Dailymotion

A Korean Odyssey Episode 11 Eng Sub

A Korean Odyssey Ep 11...

2018-02-03 11:26 37,213 Dailymotion

A mi kis falunk - 2.évad 2.rész / Teljes adás

A mi kis falunk - 2.évad 2.rész / Teljes adás...

2018-02-11 40:46 31,499 Dailymotion

A Korean Odyssey Episode 12 Eng Sub

A Korean Odyssey Ep 12...

2018-02-04 10:42 28,677 Dailymotion

A Korean Odyssey Episode 15 Eng Sub

A Korean Odyssey Ep 15...

2018-02-17 11:35 25,967 Dailymotion