Surprise Me!
Search Results For:

楊家將 The Yang's Saga

張國榮 勇者無敵 楊家將 The Yang's Saga

2012-04-15 03:14 753,716 YouTube

The Yang's Saga (1985)

The Yang's Saga (1985) 楊家將This mini series had a star-studded cast, including the 5 Tigers of the time and many other popular actors/actresses. Watch this clip to see if you can identi

2016-04-20 03:26 89,694 YouTube

Yang's Saga 1st Movt

《楊家將》琵琶協奏曲第一樂章Yiu-Kwong Chung: The Yang's Saga Pipa Concerto 1st Movt 作曲/指揮:鍾耀光琵琶:黃暐貿樂團:TCO學院國樂團演出時間/地

2012-06-28 12:57 2,011 YouTube

Yang's Saga 1st Movt

《楊家將》琵琶協奏曲第一樂章Yiu-Kwong Chung: The Yang's Saga Pipa Concerto 1st Movt 作曲/指揮:鍾耀光琵琶:黃暐貿樂團:TCO學院國樂團演出時間/地

2012-06-28 12:57 866 YouTube

Yang's Saga 3rd Movt

《楊家將》琵琶協奏曲第三樂章Yiu-Kwong Chung: The Yang's Saga Pipa Concerto 3rd Movt 作曲/指揮:鍾耀光琵琶:黃暐貿樂團:TCO學院國樂團演出時間/地

2012-06-28 04:48 455 YouTube

Trương Quốc Vinh ( Leslie Cheung Kwok Wing ) - Dương Gia Tướng - The Yangs' Saga - 楊家將 (1985)

Nhạc trong phim Dương Gia Tướng 楊家將 The Yangs' Saga (1985) 勇者無敵 Yung Tse Mo Tik Tác giả: Cố Gia Huy ( Joseph Koo Kar Fai 顧嘉輝 )...

2015-08-05 01:40 1,039 Dailymotion

Chí Tâm - Dương Gia Tướng - The Yangs' Saga - 楊家將 (1985)

https://www.facebook.com/xitrum8/ Chí Tâm - Dương Gia Tướng - The Yangs' Saga - 楊家將 (1985) Nhạc trong phim Dương Gia Tướng 楊家將 The Y...

2017-06-30 04:07 13 Dailymotion

Chí Tâm - Dương Gia Tướng - The Yangs' Saga - 楊家將 (1985)

https://www.facebook.com/xitrum8/ Chí Tâm - Dương Gia Tướng - The Yangs' Saga - 楊家將 (1985) Nhạc trong phim Dương Gia Tướng 楊家將 The Y...

2017-01-01 04:07 62 Dailymotion

천하칠검 양가장 (2013) 忠烈楊家將 Saving General Yang

천하칠검 양가장 (2013) 忠烈楊家將 Saving General Yang...

2017-08-28 01:16 2 Dailymotion

천하칠검 양가장 (2013) 忠烈楊家將 Saving General Yang

천하칠검 양가장 (2013) 忠烈楊家將 Saving General Yang 무협, 액션 | 홍콩 | 102 분 감독 우인태 출연 정소추 (양업 장군 역), ...

2016-02-01 01:16 110 Dailymotion