Surprise Me!
Search Results For:

楊家將 The Yang's Saga

張國榮 勇者無敵 楊家將 The Yang's Saga

2012-04-15 03:14 836,850 YouTube

Yang's Saga 1st Movt

《楊家將》琵琶協奏曲第一樂章Yiu-Kwong Chung: The Yang's Saga Pipa Concerto 1st Movt 作曲/指揮:鍾耀光琵琶:黃暐貿樂團:TCO學院國樂團演出時間/地

2012-06-28 12:57 2,099 YouTube

Yang's Saga 1st Movt

《楊家將》琵琶協奏曲第一樂章Yiu-Kwong Chung: The Yang's Saga Pipa Concerto 1st Movt 作曲/指揮:鍾耀光琵琶:黃暐貿樂團:TCO學院國樂團演出時間/地

2012-06-28 12:57 875 YouTube

勇者無敵 1985 楊家將 鄧偉雄詞 顧嘉煇曲 張國榮唱

勇者無敵TVB電視劇楊家將主題曲詞:鄧偉雄曲:顧嘉煇唱:張國榮無敵殺虎豹也容易抗風雪也閒事要堅決去行俠仗義無懼世間那有難事...

2017-11-13 03:20 11,604 YouTube

Yang's Saga 3rd Movt

《楊家將》琵琶協奏曲第三樂章Yiu-Kwong Chung: The Yang's Saga Pipa Concerto 3rd Movt 作曲/指揮:鍾耀光琵琶:黃暐貿樂團:TCO學院國樂團演出時間/地

2012-06-28 04:48 471 YouTube

Chí Tâm - Dương Gia Tướng - The Yangs' Saga - 楊家將 (1985)

https://www.facebook.com/xitrum8/ Chí Tâm - Dương Gia Tướng - The Yangs' Saga - 楊家將 (1985) Nhạc trong phim Dương Gia Tướng 楊家將 The Y...

2017-01-01 04:07 117 Dailymotion

Chí Tâm - Dương Gia Tướng - The Yangs' Saga - 楊家將 (1985)

https://www.facebook.com/xitrum8/ Chí Tâm - Dương Gia Tướng - The Yangs' Saga - 楊家將 (1985) Nhạc trong phim Dương Gia Tướng 楊家將 The Y...

2017-06-30 04:07 32 Dailymotion

Trương Quốc Vinh ( Leslie Cheung Kwok Wing ) - Dương Gia Tướng - The Yangs' Saga - 楊家將 (1985)

Nhạc trong phim Dương Gia Tướng 楊家將 The Yangs' Saga (1985) 勇者無敵 Yung Tse Mo Tik Tác giả: Cố Gia Huy ( Joseph Koo Kar Fai 顧嘉輝 )...

2015-08-05 01:40 1,111 Dailymotion

Hậu trường làm phim ( Behind the scenes ) Dương Gia Tướng - The Yangs' Saga - 楊家將 (1985)

https://www.facebook.com/xitrum8/Hậu trường làm phim ( Behind the scenes ) Dương Gia Tướng - The Yangs' Saga - 楊家將 (1985) Tên tiếng Anh: The...

2018-03-31 04:18 8 Dailymotion

천하칠검 양가장 (2013) 忠烈楊家將 Saving General Yang

천하칠검 양가장 (2013) 忠烈楊家將 Saving General Yang...

2017-08-28 01:16 3 Dailymotion