Surprise Me!
Search Results For:

江丹

Happy carnival in Hong Kong(香港草根階層å"±è·³å‡ºå¿«æ¨‚人ç"Ÿç¬¬ä¸€è¼¯)

Alfred Ho uses his cell phone camera to show you how the grass roots people in Hong Kong enjoy their life by singing and dancing.He hopes the video can tell ...

2006-08-25 05:36 26,387 YouTube

Happy carnival in Hong Kong part two(香港草根階層å"±è·³å‡ºå¿«æ¨‚人ç"Ÿç¬¬äºŒè¼¯)

Alfred Ho uses his cell phone camera to show you how the grass roots people in Hong Kong enjoy their life by singing and dancing.He hopes the video can tell ...

2006-09-19 01:40 47,988 YouTube

当学校开学的时候

ç¥?å?„ä½?å¦ç”Ÿä»¬éƒ½æœ‰ä¸ªæ„‰å¿«çš„å¼€å¦xP My Facebook Fans Page: 1) https://www.facebook.com/LinbigYong?p.

2017-08-12 04:57 0 YouTube

Diario De um Corinthiano Parte 1/3

Esse video mostra a Hitorias contada por um corinthiano maloqueiro e acima de tudo sofredor , que fala seu processo de vida ocorrido pelo amor ao time do ...

2010-05-05 05:18 1,561 YouTube

Karen song :သာမဲယုဂ္ - ထူးအဲ့မူး : Sa Ae Ya - Thu Ae Mu (ทู แอ่ มู) : PM (official MV)

Karen song : Sa Ae Ya (ส่า แอ่ หย่า) ขับร้องโดย Thu Ae Mu (ทู แอ่ มู : ลิขสิทธิ์ ค่...

2017-11-13 04:24 9 Dailymotion

Karen Song : ဆု္အဲေမွ္ဏါယး - အင္ဖါေဖါဟ္က်ဝ္ : Ser Ae Mi Na Ya - Aong Pha Phu Cho : PM (Official MV)

karen Song : Ser Ae Mi Na Ya (เซอ แอ มี นา ยา) ขับร้องโดย Aong Pha Phu Cho (อ่อง ผ่า พู จ่อ) ...

2017-11-13 04:10 2 Dailymotion

ေသွ္ယာ့လင္သာထုံ.ဝးဆာ့ - အဲလု္ဖုဳံ : See Ya Long Tha Tho Ba Sha : Ae Ler Phoe : PM (Official MV)

Poe Karen Song : See Ya Long Tha Tho Ba Sha ( ซี หย่า หล่อง ชา โท บา ช้ะ) ขับร้องโดย: Ae Ler Phoe (...

2017-11-13 05:33 0 Dailymotion

Karen song : ဆု္အဲသာသ့ီ - မူ.လ်ာ.ဖါန္ : Ser Ae Sa Sey - Mu Ler Ya Phong : (official MV)

Karen song : Ser Ae Sa Sey (เส่อ แอ่ ส่า เส่ย) ขับร้องโดย : Mu Ler Ya Phong (มู เหล่อ หย่า...

2017-11-13 04:31 3 Dailymotion